2016-04-18 G. 13:30 KM 102268/14

1

07 kwi 2016-04-18 G. 13:30 KM 102268/14

W budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w
Warszawie w sali nr 135 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego położonego: 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/13, dla której Sąd
Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW WA1M/00337550/5

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

FORMULARZ KONTAKTOWY
dla dłużników
Prosimy uzupełnić pola poniżej i oczekiwać na połączenie zwrotne z kancelarii. Korzystanie z formularza jest bezpłatne.
Godziny pracy: poniedziałek 15.00-18.00 czwartek 9.00-12.00
Uprzejmie informuję, iż decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego w tut. kancelarii którą objąłem z dniem 30 czerwca 2019 r. przejmując zarazem do dalszego prowadzenia wszystkie niezakończone natenczas postępowania egzekucyjne prowadzone przez odwołanego Komornika Sądowego Rafała Wojtynę. Adres i dane kontaktowe kancelarii - w tym numer rachunku bankowego i sygnatury spraw - pozostają bez zmian.