komornik-warszawa-baner102

WŁAŚCIWOŚĆ


Na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 771) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium właściwego Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

„W przypadku braku zaległości w prowadzeniu egzekucji przekraczających sześć miesięcy (art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych) możliwe jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych na terytorium będącym we właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.”

 

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Michała Mitonia jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola.

 

Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie dzielnic: Wola, Bemowo wyłącznie właściwi są Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie .

Poniżej znajdziecie Państwo wyszukiwarkę ulic, dzięki której można ustalić właściwość terytorialną komorników sądowych działających na terenie Warszawy:

szukaj
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
FORMULARZ KONTAKTOWY
dla dłużników
Prosimy uzupełnić pola poniżej i oczekiwać na połączenie zwrotne z kancelarii. Korzystanie z formularza jest bezpłatne.
Godziny pracy: poniedziałek 15.00-18.00 czwartek 9.00-12.00
Uprzejmie informuję, iż decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego w tut. kancelarii którą objąłem z dniem 30 czerwca 2019 r. przejmując zarazem do dalszego prowadzenia wszystkie niezakończone natenczas postępowania egzekucyjne prowadzone przez odwołanego Komornika Sądowego Rafała Wojtynę. Adres i dane kontaktowe kancelarii - w tym numer rachunku bankowego i sygnatury spraw - pozostają bez zmian.