komornik-warszawa-baner102

[vc_custom_heading text=”Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:center|color:%2316243d” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

[vc_custom_heading text=”Kancelaria komornicza powstała w 2006 roku, a jej personel stanowią ludzie młodzi i dynamiczni, posiadający wiedzę z zakresu egzekucji sądowej.” font_container=”tag:p|font_size:18|text_align:justify|color:%2316243d” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.” font_container=”tag:p|font_size:18|text_align:justify|color:%2316243d” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

 • .

  Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników;

 • .

  OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników;

 • .

  Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych;

 • .

  PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika;

 • .

  Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika;

 • .

  Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożlwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Opisane powyżej systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.

ZADANIA:

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Michał Mitoń wykonuje następujące zadania:

 • .

  wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

 • .

  sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

 • .

  doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

 • .

  na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

 • .

  weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY
dla dłużników
Prosimy uzupełnić pola poniżej i oczekiwać na połączenie zwrotne z kancelarii. Korzystanie z formularza jest bezpłatne.
Godziny pracy: poniedziałek 15.00-18.00 czwartek 9.00-12.00
Uprzejmie informuję, iż decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego w tut. kancelarii którą objąłem z dniem 30 czerwca 2019 r. przejmując zarazem do dalszego prowadzenia wszystkie niezakończone natenczas postępowania egzekucyjne prowadzone przez odwołanego Komornika Sądowego Rafała Wojtynę. Adres i dane kontaktowe kancelarii - w tym numer rachunku bankowego i sygnatury spraw - pozostają bez zmian.