Kancelaria Komornicza

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

Nasza kancelaria działa na terenie miasta stołecznego Warszawy z właściwością egzekucyjną w granicach ustalonych dla dzielnic: Wola i Bemowo.

Niejednokrotnie spotykacie się Państwo w swoim życiu z sytuacjami gdzie, aby odzyskać należne Państwu pieniądze potrzebować będziecie profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądów powszechnych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z fachowych, profesjonalnych porad i usług w zakresie egzekucji długu, świadczonych przez doświadczonych i skutecznych komorników sądowych (Komornik Warszawa). Wyzwanie jakim jest egzekucja sądowa dla organu jakim jest Komornik Wola nie jest zadaniem łatwym dlatego tak istotnym jest powierzenie Państwa spraw sprawnym i skutecznym organom egzekucyjnym w postaci komorników sądowych zgodnie z Państwa nieskrępowanym wyborem.

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi

ADRES KANCELARII KOMORNICZEJ

Warszawa, Al. Solidarności 155 lok. 11

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
 • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników.
 • Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.
 • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika.
 • Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Opisane powyżej systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.

Zadania:

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Michał Mitoń wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.