Rewir Komorniczy

Właściwość – Warszawa Wola, Warszawa Bemowo Komornik Michał Mitoń informuje:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie, który obejmuje dzielnice Wola oraz Bemowo miasta stołecznego Warszawa. Jest to jego rewir Komorniczy w przypadku którego Wierzyciel nie musi we wniosku egzekucyjnym dokonywać wzmianki o wyborze Komornika Sądowego.

W ramach tych dzielnic Komornik pozostaje ustawowo właściwy do prowadzenia egzekucji oraz dokonuje wszelkich czynności egzekucyjnych w tym czynności terenowych.

Apelacja jest to maksymalny obszar działania komornika sądowego w ogólności w przypadku decyzji Wierzyciela o wyborze komornika spoza rewiru właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Należy ją odróżnić od rewiru, na którym działa organ egzekucyjny. Rewir jest to teren Sądu Rejonowego w obrębie, którego komornik wykonuje swoje obowiązki. W naszym przypadku rewirem jest dzielnica Wola i Bemowo m.st. Warszawy. Rewir określa minimalny zasięg terenu, na którym komornik może dokonywać czynności bądź czynności, które są przewidziane do dokonywania ich wyłącznie w rewirze danego komornika, takie jak m.in. egzekucja z nieruchomości. Nasza kancelaria może prowadzić egzekucję wyłącznie z nieruchomości, które położone są na obszarze dzielnicy Wola i Bemowo m.st. Warszawy. Komornik sądowy to organ, który działa przy sądzie rejonowym określającym jego rewir. Do ustalenia apelacji, w jakiej dany organ egzekucyjny może działać konieczne jest sprawdzenie jednostki sądownictwa, której sąd rejonowy, przy którym działa komornik, jest podległy. Struktura podległości sądowej w przypadku sądu rejonowego, przy którym działamy przedstawia się następująco: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia – Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmuje obszar właściwości dwóch sądów okręgowych: w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie. Podsumowując, komornik sądowy Michał Mitoń może poprowadzić postępowania egzekucyjne z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. W takim przypadku wierzyciel jest obowiązany do złożenia oświadczenia o wyborze komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22-03-2018 roku o komornikach sądowych.

W przypadku wyboru komornika do przeprowadzenia egzekucji wobec dłużnika z miejscem zamieszkania lub siedzibą znajdującymi się poza ww. dzielnicami, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać oświadczenie wierzyciela o treści:
“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli Michała Mitoń na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. r. o komornikach sądowych.”

Rewir komorniczy - Warszawa Wola, Warszawa Bemowo Komornik Michał Mitoń