komornik-warszawa-baner102

WŁAŚCIWOŚĆ


Na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 771) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium właściwego Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

„W przypadku braku zaległości w prowadzeniu egzekucji przekraczających sześć miesięcy (art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych) możliwe jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych na terytorium będącym we właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.”

 

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Michała Mitonia jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola.

 

Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie dzielnic: Wola, Bemowo wyłącznie właściwi są Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie .

FORMULARZ KONTAKTOWY
dla dłużników
Prosimy uzupełnić pola poniżej i oczekiwać na połączenie zwrotne z kancelarii. Korzystanie z formularza jest bezpłatne.
Godziny pracy: poniedziałek 15.00-18.00 czwartek 9.00-12.00
Uprzejmie informuję, iż decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego w tut. kancelarii którą objąłem z dniem 30 czerwca 2019 r. przejmując zarazem do dalszego prowadzenia wszystkie niezakończone natenczas postępowania egzekucyjne prowadzone przez odwołanego Komornika Sądowego Rafała Wojtynę. Adres i dane kontaktowe kancelarii - w tym numer rachunku bankowego i sygnatury spraw - pozostają bez zmian.