KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ (REWIR WOLA I BEMOWO)
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

07-10-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem: Kancelaria Komornika Michała Mitonia Al. Solidarności 155/11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


  1. Telewizor Samsung LCD ok 32″ 1 [szt.] 350,00 **) 262,50

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.